Thermocold D-190 For elementrom eller selvbygger

Thermocold D-190 Utpåliggende Kjøledør

Utenpåliggende kjøleromsdør - 630x1900
Disse dørene kan også lages etter mål, for eksempel
om det ønskes en litt spesiell størrelse, eller du ønsker
en liten ekstra dør litt opp, på en annen vegg til kjølerommet.
Begrensningene på kjøleroms dører bestilt på  mål er: Max bredde 750mm og høyde 1900mm (dør blad)

Dørbladet har målene B630mm x H1900mm

Lysåpning i vegg er B590mm x H1860mm